Ekspert

Ekspert

Ekspertem może zostać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu BetOnline. Wystarczy udowodnić swoją przydatność przede wszystkim dobrą jakością typów w konkursie "Droga Do Eksperta" i szeroko pojętą aktywnością na portalu (analizy i komentarze na blogach, merytoryczne dyskusje na czacie, udział w innych konkursach). Jest to najwyższa ranga przyznawana typerom na naszym portalu. Każdy Ekspert bierze udział w specjalnym konkursie, którego reguły podane zostały poniżej.

Regulamin konkursu "Expert" (od 1 sierpnia 2020 roku) 


1. Konkurs trwa od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego i polega na podaniu przez każdego Eksperta od 30 do 60 typów (bez zwrotów), które powinny być dodawane w miarę możliwości na przestrzeni całego wskazanego powyżej okresu. Typy powinny być dodawane zgodnie z instrukcją. Eksperci, którzy z różnych powodów nie są w stanie typować w danym miesiącu (wyjazd, brak czasu, przerwa w typowanych rozgrywkach) w danym miesiącu mogą zgłosić "urlop".

2. Każdy Ekspert może podać nie więcej niż 4 typy dziennie z maksymalnie trzech dyscyplin na przestrzeni całego miesiąca, w których się specjalizuje, co wcześniej udowodnił, Lista typowanych dyscyplin uzgadniana jest z opiekunem panelu (@badys87) i może ulec zmianie tylko za jego zgodą. Typy spoza specjalizacji będą usuwane.

3. W panelu obowiązują limity kursów. Minimalny wynosi 1,30 a maksymalny 2,50. Kursy muszą pochodzić z oferty wybranego bukmachera internetowego w chwili wstawiania typu do panelu. Po dodaniu typu edycja jego samego, jak i kursu nie jest możliwa. Błędy i pozostałe nieprawidłowości należy zgłaszać do opiekuna konkursu poprzez priv lub oznaczanie na czacie.  

4. Lista dostępnych w panelu firm bukmacherskich (na dzień 1 sierpnia 2020 roku): STS, Fortuna, BetFan, BetClic, Totolotek, forBET, LVbet, eToto, TOTALbet, PZbuk, SuperBet, eWinner, Fuksiarz, BetCris. 

5. Typ (i towarzyszącą mu ewentualnie analizę) można dodać najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zdarzenia i nie wcześniej niż na 5 dni przed jego startem (np. typy na piątek można podać najwcześniej w niedzielę go poprzedzającą). Typy na nowy miesiąc podajemy dopiero po jego rozpoczęciu i ogłoszeniu przez opiekuna panelu listy Ekspertów, która jest dostępna na blogu @Notatnik

6. Obowiązuje zasada 1 typ - 1 Ekspert. Typ dodany przez jednego z uczestników nie może być powtórzony przez innych. Możliwe jest natomiast podanie kilku różnych typów do tego samego zdarzenia przez różnych typerów, ale nie mogą być to propozycje sprzeczne z już podanym lub z nim tożsame.

7. Każdy Ekspert może podać tylko jeden typ do danego meczu. W przypadku zmagań, w których bierze udział większa liczba uczestników lub konkursów drużynowych (np. Formuła 1, żużlowe Grand Prix, sporty zimowe, lekkoatletyka) można podać kilka typów na dane zawody, ale tylko jeden typ na danego zawodnika czy drużynę.

8. Analizy do typów w panelu nie są obowiązkowe. Piszą je tylko Eksperci wyselekcjonowani przez Administrację BetOnline. Nagroda za napisaną analizę liczona jest od kursu 1,50 i wynosi 20 PLN. Za trafną analizę przysługuje bonus w wysokości 10 PLN. Osoby z ujemnym Yieldem na koniec miesiąca otrzymują połowę zgromadzonej kwoty. Górny limit dla każdego Eksperta to 10 analiz w miesiącu. Dozwolone i nagradzane są wyłącznie unikalne analizy, niezamieszczone na żadnej innej stronie internetowej czy blogu i spełniające oczekiwania Administracji

9. Udział w podziale puli nagród wynoszącej co miesiąc 2 100 PLN bierze pięciu najlepszych typerów z klasyfikacji Yield oraz dwóch najlepszych z klasyfikacji Skuteczność. WAŻNE! Pod warunkiem, że uzyskali wyniki na poziomie minimum +5% (nagrody za Yield) oraz 70% (nagrody za skuteczność).  

10. Podział nagród*:

YIELD (od +5%):
1. 500 PLN
2. 450 PLN
3. 400 PLN
4. 250 PLN
5. 200 PLN

SKUTECZNOŚĆ (od 70%):
1. 200 PLN 
2. 100 PLN

*W przypadku remisu w kategorii Yield o miejscu decydować będzie skuteczność procentowa, a w przypadku remisu w kategorii skuteczność procentowa decydować będzie Yield. 

WAŻNE! Wygrane za Yield, Skuteczność i Analizy będą wysyłane na konto Skrill. 

11. Utrata rangi Eksperta (spadek) . W przypadku tzw. spadków z panelu nie funkcjonuje żaden automatyzm i sztywne reguły. Decyzje na koniec każdego miesiąca podejmowana są przez opiekuna konkursu, który ocenia postawę każdego z Ekspertów indywidualnie. Przyczyną utraty rangi Eksperta mogą być przede wszystkim: 

- niedochodowe typy, czyli ujemny Yield w krótkim (przynajmniej dwa miesiące) lub dłuższym okresie (kwartał, półrocze, rok);
- rażąco niska skuteczność procentowa typów (oscylująca wokół 50%) w krótkim lub długim okresie;
- nieuczestniczenie w życiu portalu (wymiana opinii na czacie, udział w pozostałych konkursach); 
- nieusprawiedliwione i powtarzające się niewypełnianie minimalnego limitu typów;
- powtarzające się kończenie typowania w okolicach połowy miesiąca;
- oszustwa, czyli np. zawyżanie kursów, podawanie nieistniejących zakładów, kopiowanie typów i analiz z innych portali, multikonto i tym podobne;
- notoryczne łamanie regulaminu portalu i niestosowanie się do poleceń administracji.

Ponadto, przy nadmiarze typerów jednej dyscypliny opiekun może zrezygnować z najsłabszego z nich lub zaproponować mu zmianę dyscypliny. Przy podejmowaniu takiej decyzji kluczowymi czynnikami są: Yield krótko i długoterminowy, skuteczność, analizy, aktywność na Portalu. 

WAŻNE! Eksperci nie podają typów dla samych siebie, a przede wszystkim dla innych użytkowników portalu i są zobowiązani robić to w miarę możliwości na przestrzeni pełnego miesiąca. W związku z tym począwszy od sierpnia 2020 roku prowadzona będzie wszechstronna ocena aktywności Ekspertów, a użytkownicy, którzy nie spełnili oczekiwań Administracji BetOnline w tym zakresie zostaną o tym powiadomieni na koniec danego miesiąca przez opiekuna panelu.

12. Wszelkie załączniki tj. Instrukcja dodawania typów czy Objaśnienia (znajdują się poniżej) są integralną częścią regulaminu konkursu "Expert", a każdy użytkownik przyjmujący rangę Eksperta akceptuje tym samym wszelkie jego zapisy.

13. Administracja BetOnline zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania konkursu, a wszelkie decyzje podjęte przez organizatorów i opiekuna konkursu są ostateczne i niepodważalne. W razie spornych sytuacji np. dotyczących interpretacji regulaminu głos decydujący ma Administracja.

--------

Objaśnienia


Limitu trzech dyscyplin: 

- Eksperci typują dyscypliny, dzięki którym uzyskali awans do panelu. Wyjątkiem jest uzgodnienie zmiany z opiekunem konkursu;
- piłkę nożną oraz jej halową i plażową odmianę traktujemy jako jedną dyscyplinę. Identycznie wygląda to w przypadku innych odmian siatkówki czy piłki ręcznej oraz innych dyscyplin. Podobnie wygląda sprawa ze sportami zimowymi (z wyłączeniem hokeja) oraz ze sportami motorowymi (z wyłączeniem żużla) i lekkoatletyką. 

Zasada 1 typ = 1 Ekspert (typy przeciwstawne i tożsame):

W panelu typów tylko jeden Ekspert może obstawić ten sam typ. Możliwe jest natomiast typowanie tego samego meczu przez wielu Ekspertów, ale z innym typem. Nie może to być jednak typ tożsamy czy też przeciwstawny. Przykłady: 
a) Piłka nożna:  
- Jeśli jeden typer gra zakład na over 2, to inny nie może grać over 2,5. Musi sięgną po linię wyższą o co najmniej punkt (over 3 lub over 3,5 najmniej)  
- Jeśli ktoś doda typ 1X, to inna osoba nie może dodać zakładu 1 czy 1 (DNB)/AH 0     
- Jeśli ktoś poda typ 1, to inny typer nie może zagrać zakładu z handicapem -1 [AH]. W takim wypadku dopuszczalny jest handicap europejski -1,5 i inne wyższe azjany. Wykluczony też typ 1 (DNB), który jest odpowiednikiem -0 (AH). 
- Jeśli ktoś poda zakład na kartki, to inny Ekspert nie może zaproponować tożsamego zakłady na punkty karne 
- Jeśli ktoś poda zakład STG2-NIE, to inny typer nie może wrzucić BTS czy BTS-NIE 

b) Piłka Ręczna:  
- Jeśli jeden typer zagra typ 1, to kolejny nie może dodać do danego meczu handicapu, zakładu 1X czy 1 (DNB) 
- Jeśli jakiś typer wrzuci zakład na under/over, to inny nie może podać typu z tej kategorii 

 c) Siatkówka:  
- Jeśli ktoś poda typ na handi punktowe (-8,5), to inna osoba nie może grać już punktowego np. -11,5.  
- Jeśli ktoś poda zakład under/over, to inny nie może podać typu z tej kategorii 
- jeśli ktoś poda zakład na DW 3:0, to inny typer nie może podać zakładu -2,5 seta 
- dopuszczalne są handicapy setowe i punktowe w obie strony, jeśli ktoś zagra typ na zwycięzcę

 d) Tenis 
- Jeśli ktoś poda typ na handi gemowe (+4,5), to inna osoba nie może grać już gemowego np. +6,5 
- reszta jak w przypadku siatkówki

 e) Koszykówka:  
- Jeśli ktoś poda typ na wygraną jednej z ekip, kolejny nie może podać już typu z handicapem.  
- Jeśli typer poda zakład na over, to inny zakład under/over jest już niedopuszczalny 

Podane powyżej przykłady z pewnością nie wyczerpują katalogu "typów de facto tożsamych". Gdyby ktoś miał wątpliwości to przed dodaniem typu powinien skonsultować się z opiekunem konkursu.

_________________________________________________________________________________________

Komunikat nr 2 (kwiecień-lipiec*)

Drodzy Eksperci BetOnline,
W związku z pandemią COVID-19 i odwołaniem niemal wszystkich wydarzeń sportowych informujemy, że: 
1. Konkurs "Ekspert" został zawieszony do odwołania.
2. Eksperci, którzy w kwietniu-lipcu mimo wszystko zdecydują się podawać typy w panelu, do czego zachęcamy, otrzymają do podziału pulę nagród w wysokości 500 PLN. Zostanie ona podzielona po równo pomiędzy wszystkich typerów, którzy podadzą minimum 20 typów w miesiącu i uzyskają dodatni Yield.
3. W czasie zawieszenia konkursu w panelu nie obowiązuje limit dyscyplin*. Pozostałe reguły konkursu "Ekspert" pozostają w mocy. 
4. Lipcowe wyniki będą już brane pod uwagę przy decyzjach o spadkach na koniec sierpnia i w kolejnych miesiącach.
5. Zmiany wchodzą w życie w dniu 1 kwietnia 2020 roku i obowiązują do odwołania. Sytuacja jest dynamiczna, więc Administracja BetOnline zastrzega sobie możliwość kolejnych zmian zgodnie z regulaminem portalu. Wszelkie uwagi można zgłaszać na priv do @Badys87. 
Administracja BetOnline.


--------------------------------
Komunikat nr 1 (marzec)

Drodzy Eksperci BetOnline,
1. W związku z odwoływaniem kolejnych wydarzeń sportowych kontynuowanie rywalizacji Ekspertów w panelu nie jest możliwe, więc konkurs w dotychczasowej formie zostaje przerwany w dniu 14 marca, a co za tym idzie: 
a) nagrody za Yield i skuteczność procentową na koniec miesiąca nie będą przyznawane; 
b) w marcu rezygnujemy ze spadków z panelu; 
c) ujemne wyniki osiągnięte w marcu nie będą brane pod uwagę również przy decyzjach o spadku w kolejnych miesiącach; 
d) nie wymagamy od nikogo typowania na siłę. 
2. Doceniając wszystkich Ekspertów, którzy wypracowali zysk w pierwszych dniach marca, kiedy typowanie nie było zakłócone i tych, którym uda się to do końca bieżącego miesiąca pomimo ekstremalnie trudnych warunków, nie rezygnujemy z nagród! Osoby te będą uczestniczyć w równym podziale puli, która wynosi w marcu niezmiennie 2 100 PLN! Na nagrodę mogą liczyć osoby, które spełnią przynajmniej jeden z dwóch warunków: 
a) dodatni wynik Yield po przynajmniej 20 typach; 
b) zysk na poziomie minimum 200 jednostek przy mniejszej liczbie typów (stawka każdego typu liczona jako 100 j.). 
3. Jednocześnie Ekspertów, którzy mimo wszystko nie chcą sobie robić przerwy w typowaniu zachęcamy do podawania typów w panelu. Okres ten można wykorzystać na eksperymenty z nowymi dyscyplinami czy typami zakładów. Aby to ułatwić: 
a) znosimy limit dyscyplin; 
b) znosimy dzienny limit typów. 
Niemniej prosimy w tym wszystkim o zdrowy rozsądek i umiar, żeby panel dalej pozostał wizytówką BetOnline, a nie „strzelnicą” czy „śmietnikiem”. Z tego powodu widełki kursowe (1,30-2,50) zostają zachowane. 
4. Prosimy również o przesłanie na priv do @Badys87 przemyślanych propozycji i uwag na temat kwietniowej edycji konkursu, która również może być poważnie zakłócona przez pandemię koronawirusa. 
5. Zmiany wchodzą w życie w momencie ogłoszenia. Sytuacja jest dynamiczna, więc Administracja BetOnline zastrzega sobie możliwość kolejnych zmian zgodnie z regulaminem portalu.

Regulamin konkursu "Expert"

1. Konkurs trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca i polega na podaniu przez każdego Eksperta od 30 do 45 typów. Jednak nie więcej niż czterech (4) typów dziennie. Każdy Ekspert może w danym miesiącu podać typy z maksymalnie trzech (3) dyscyplin. Objaśnienia na końcu regulaminu*.

2. Typy należy dodawać po kursie nie mniejszym niż 1,30 i nie większym niż 2,50. Kursy muszą pochodzić z wybranego bukmachera internetowego z chwili wstawiania typu do panelu. Zarówno typy jak i kursy nie mogą zostać po ich zatwierdzeniu zmienione. Lista dostępny bukmacherów (od 1 kwietnia 2017 roku): forBET, Fortuna, Totolotek, Milenium, LVbet, etoto, TOTALbet, STS, BetClic, BetFan, PZbuk i SuperBET.

3. Typ i towarzyszącą mu analizę można podać najpóźniej 3 godziny przed meczem i nie wcześniej niż na 5 dni przed jego startem (np. typy na piątek można podać najwcześniej w niedzielę go poprzedzającą). Typy na nowy miesiąc podajemy dopiero po jego rozpoczęciu i ogłoszeniu przez administrację BetOnline listy Ekspertów.

4. Obowiązuje zasada 1 typ-1 Ekspert. Typ dodany przez jednego z uczestników nie może być zdublowany przez kolejnych. Możliwe jest natomiast podanie kilku typów do tego samego spotkania przez kilku uczestników, ale nie mogą być to propozycje zaprzeczające już podanym lub de facto tożsame. Objaśnienia na końcu regulaminu**.

5. Każdy Ekspert może podać tylko jeden typ do danego meczu. Niedopuszczalne są dwie propozycje do tego samego samego spotkania. W przypadku zmagań, w których bierze udział większa liczba zawodników lub konkursów drużynowych można podać tylko jeden typ na danego zawodnika/drużynę. 

6. Począwszy od lutego 2017 roku analizy do typów w panelu piszą tylko Experci wyselekcjonowani przez Administrację BetOnline. Należność za napisaną analizę liczona jest od kursu 1,50 i wynosi 20 PLN. Za trafną analizę przysługuje bonus w wysokości 10 PLN. Osoby z ujemnym Yieldem na koniec miesiąca otrzymują połowę zgromadzonej kwoty. Górny limit dla każdego Experta to 20 analiz w miesiącu.


7. Dozwolone są wyłącznie unikalne analizy, nie zamieszczone wcześniej na żadnej innej stronie.

8. Nagrody:


Yield*

1. 500 PLN

2. 450 PLN

3. 400 PLN

4. 250 PLN

5. 200 PLN

Skuteczność procentowa (%)**:

1. 200 PLN
2. 100 PLN

*W przypadku remisów w kategorii: 

1) Skuteczność procentowa (%) decydować będzie Yield. 

2) Yield decydować będzie skuteczność procentowa (%).


Wygrane za Yield, Skuteczność i Analizy będą wysyłane na konto Skrill. *Wygrane za Yield przysługują tylko osobom, które uzyskały dodatni wynik. ** Wygrane za Skuteczność (%) przysługują tylko osobom, które uzyskały co najmniej 65%.

9. Utrata rangi Eksperta/spadek

W tym zakresie nie ma żadnego automatyzmu. Decyzje na koniec każdego miesiąca podejmuje administracja BetOnline, oceniając przydatność każdego z Ekspertów indywidualnie. Przyczyną spadku mogą być przede wszystkim:


- Niedochodowe typy, czyli ujemny Yield w krótkim i/lub długim okresie

- Niska skuteczność procentowa typów

- Brak analiz i nieuczestniczenie w życiu portalu (dyskusje na czacie, udział w konkursach) 

- Oszustwa, czyli np. zawyżanie kursów, podawanie nieistniejących zakładów, kopiowanie typów i analiz z innych portali czy multikonto i tym podobne

- Notoryczny brak linków do live/video i brak przestrzegania innych technicznych wymogów wskazanych przed administrację

- Nieusprawiedliwione i notoryczne nie wypełnianie minimalnego miesięcznego limitu typów (30)

- Ponadto, przy nadmiarze typerów jednej dyscypliny administracja może zrezygnować z najsłabszego z nich nawet, jeśli osiąga on przyzwoite wyniki. Przy podejmowaniu takiej decyzji kluczowymi czynnikami są: Yield krótko i długoterminowy w panelu, skuteczność, analizy, aktywność na Portalu.


10. Wszelkie załączniki (dodatkowy regulamin techniczny i objaśnienia) są integralną częścią obowiązującego regulaminu.


11. Każda osoba przyjmująca rangę Eksperta akceptuje tym samym wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.


12. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania konkursu, a wszelkie decyzje podjęte przez organizatorów są ostateczne i niepodważalne. W razie spornych sytuacji np. dotyczących interpretacji regulaminu głos decydujący ma Administracja.

_________________________________________________________________________________________


Objaśnienia


*Odnośnie limitu trzech dyscyplin: Piłka nożna oraz jej halową i plażową odmianę traktujemy jako jedną dyscyplinę. Tak jak siatkówkę halową i plażową. Podobnie wygląda sprawa ze sportami zimowymi (z wyłączeniem hokeja), ze sportami motorowymi (z wyłączeniem żużla) i lekkoatletyką.


**Zasada 1 typ = 1 Ekspert, oznacza, że w panelu typów tylko jeden Ekspert może obstawić ten sam typ. Możliwe jest natomiast typowanie tego samego meczu przez wielu Ekspertów, ale z innym typem. Nie może to być jednak typ przeciwstawny, czyli jeśli ktoś typuje zwycięstwo drużyny A, drugi typer nie może stawiać na drużynę B. Nie może być to też typ de facto tożsamy. 


Przykłady:


A) Piłka nożna: 

- Jeśli jeden typer gra zakład na over 2, to inny nie może grać over 2,5. Musi sięgną po linię wyższą o co najmniej punkt (over 3 lub over 3,5 najmniej) 

- Jeśli ktoś doda typ 1X, to inna osoba nie może dodać zakładu 1 czy 1 (DNB)    

- Jeśli ktoś poda typ 1, to inny typer nie może zagrać zakładu z handicapem -1 [AH]. W takim wypadku dopuszczalny jest handicap europejski -1,5 i inne wyższe azjany. Wykluczony też typ 1 (DNB), który jest odpowiednikiem -0 (AH).

- Jeśli ktoś poda zakład na kartki, to inny Expert nie może zaproponować tożsamego zakłady na punkty karne

- Jeśli ktoś poda zakład STG2-NIE, to inny typer nie może wrzucić BTS-NIE


B) Piłka Ręczna: 

- Jeśli jeden typer zagra typ 1, to kolejny nie może dodać do danego meczu handicapu, zakładu 1X czy 1 (DNB)

- Jeśli jakiś typer wrzuci zakład na under/over, to inny nie może podać typu z tej kategorii


C) Siatkówka: 

- Jeśli ktoś poda typ na handi punktowe (-8,5), to inna osoba nie może grać już punktowego np. -11,5. 

- Jeśli ktoś poda zakład under/over, to inny nie może podać typu z tej kategorii


D) Tenis

- Jeśli ktoś poda typ na handi gemowe (+4,5), to inna osoba nie może grać już gemowego np. +6,5


E) Koszykówka: 

- Jeśli ktoś poda typ na wygraną jednej z ekip, kolejny nie może podać już typu z handicapem. 

- Jeśli typer poda zakład na over, to inny zakład under/over jest już niedopuszczalny


Podane powyżej przykłady z pewnością nie wyczerpują katalogu "typów de facto tożsamych". Gdyby ktoś miał wątpliwości to przed dodaniem typu powinien skonsultować się z administracją BetOnline.


Instrukcja dodawania typów do panelu

Promocje bukmacherskie

 1. As Typerów Wimbledon 2022. Do wygrania 2000 zł!

  As Typerów Wimbledon 2022. Do wygrania 2000 zł!

  Na Wimbledon 2022 bukmacher Fuksiarz przygotował kolejną odsłonę promocji As Typerów. Do wygrania jest...

  12:01 0
 2. Gamrot - Tsarukyan (UFC Vegas 57) typy i kursy bukmacherów

  Gamrot - Tsarukyan (UFC Vegas 57) typy i kursy bukmacherów

  Jakie na walkę Gamrot - Tsarukyan kursy bukmacherów? Sprawdzamy, komu daje się większe szanse na wygraną...

  10:28 0
 3. Zwycięstwo Świątek w Wimbledonie z kursem 100.00 w BetCris!

  Zwycięstwo Świątek w Wimbledonie z kursem 100.00 w BetCris!

  Wysoki boost kursowy na wygraną Igi Świątek w Wimbledonie przygotowano u bukmachera BetCris. Można zagrać...

  13:12 0
 4. Kurs aż 50.0, że Świątek wygra Wimbledon 2022!

  Kurs aż 50.0, że Świątek wygra Wimbledon 2022!

  Iga Świątek ma ogromne szanse na to, by wygrać Wimbledon 2022. Z kolei nowi klienci Betfan mogą zagrać na...

  01:27 0
 5. Nielegalni bukmacherzy w Polsce. Aktualna lista 2022!

  Nielegalni bukmacherzy w Polsce. Aktualna lista 2022!

  Nie wszystkie firmy oferujące usługi bukmacherskie dla Polaków działają zgodnie z obowiązującym w naszym...

  08:30 0
 6. W STS bezpieczne 50 zł na eliminacje Ligi Mistrzów

  W STS bezpieczne 50 zł na eliminacje Ligi Mistrzów

  Bukmacher STS przygotował zwrot do 50 zł dla tych, którzy będą obstawiać pierwsze mecze eliminacji do...

  12:25 0
 7. Załęcki - Don Diego powtórka. Gdzie obejrzeć walkę?

  Załęcki - Don Diego powtórka. Gdzie obejrzeć walkę?

  Gdzie dostępna z walki Załęcki - Don Diego powtórka? Jeżeli ktoś nie mógł obejrzeć tego starcia na żywo,...

  13:34 0
 8. STS bonus bez depozytu. Kod promocyjny BETONLINE

  STS bonus bez depozytu. Kod promocyjny BETONLINE

  Czy zakłady Bukmacherskie STS przygotowały specjalny bonus bez depozytu dla wszystkich czytelników portalu...

  10:59 0
 9. KSW 71 powtórka. Gdzie obejrzeć walki i najlepsze akcje?

  KSW 71 powtórka. Gdzie obejrzeć walki i najlepsze akcje?

  Gdzie z gali KSW 71 powtórka w internecie lub TV? Każdy może sprawdzić już teraz, gdzie oglądać i jak...

  07:43 0
 10. Bilety na kolejną galę za obstawianie KSW 71!

  Bilety na kolejną galę za obstawianie KSW 71!

  Obstawianie KSW 71 u bukmachera Fortuna daje okazję do powalczenia o nagrody rzeczowe jak podwójne bilety...

  16:44 0

Analizy bukmacherskie

Promocje bukmacherskie 25.06.2022

Typy dnia

Typy bukmacherskie, Skróty meczów, Typy na dziś 0

 1. Wiadomości sportowe

 2. Siatkówka LN 2022

  Które miejsce w Siatkarskiej Lidze Narodów 2022 zajmie reprezentacja Polski mężczyzn?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5-8
  6. 9-16
Pokaż więcej postów
Zgłoś błąd
  Zwrot 600 PLN + Bonus 1000 PLN! Kod promocyjny: BETONLINESKOPIUJ KOD